Laserbehandling av hund

Laserterapi för hundar

Vi använder laserterapi som en del av vår laserrehabilitering och friskvård.

Behandling med medicinsk laser är en väldokumenterad, riskfri och smärtfri behandlingsmetod för bland annat artros, muskel- och senskador samt sårbehandling. Medicinsk laser stimulerar kroppens eget immunförsvar och ger energi till celler att självläka. I och med påverkad endorfinproduktion i kroppen är laserbehandlingen effektiv vid behandling av smärttillstånd. Laserbehandling effektiviserar och förkortar rehabiliteringen för din hund.

Kom till oss om du vill underhållsbehandla en hund med en gammal känd skada eller om du vill påskynda läkningen av till exempel en sårskada för att få minimal ärrbildning.

Precis som människor kan hundar behöva högteknologisk kirurgi, sjukhusvistelse och terapi för sina skador. Allt för ofta får inte hunden rätt terapi och efterbehandling för att få bästa möjliga återhämtning. Vi hjälper dig gärna att återfå en stark och spänstig hund.

Laser kan även användas som förebyggande behandling för hårt arbetande hundar och göra att de kan ligga på hög prestationsnivå längre och risken för återkommande skador reduceras kraftigt. Äldre hundar blir smärtfria, återfår sin rörlighet och livskvalitet.

Den stora nyttan med laser upplever vi, är smärtlindring, inflammationshämmande och kortare återhämtning vid skada. Medicinsk laser påverkar kroppens eget immunförsvar och stimulerar celler att självläka. Den laser vi använder kombinerar två olika våglängder av ljus vilket ger en snabbare anti-inflammatorisk och anti-ödemisk effekt samt en kraftfullare smärtstillande effekt. Alla akuta tillstånd bör alltid utredas av veterinär.

  • DELA PÅ FACEBOOK

Laser är effektivt mot bl.a:

- Smärtor och inflammationer (akut/kronisk)
- Muskelspänningar / Triggerpunkter
- Skador på leder, senor, ligament
- Muskelskador
- Ryggont/nacksmärta (spondylos, diskbråck)
- Nersvmärtor
- Svullnader (ödem)
- Sår (hot spot, furunkler mm)
- Artrit / Artros
- Öroninflammation / Analsäcksinflammation
- Ärrbildning

Laserbehandling ger kortare behandlingstid, anti-inflammatorisk effekt, kortare rehabiliteringstid, främjande av läkning, minskad smärta, reducering av svullnad och stimulering av cellfunktionen.

Lindra din hunds smärta - Bygg styrka och smidighet - Påskynda återhämtning

Nej. Laser är en trygg, säker och bra behandlingsmetod. Det är en väldokumenterad och enkel behandlingsform.

Nej, laser gör inte ont. Det har tvärtom en avslappnande effekt som skänker välbehag. Laser ger oftast omedelbar smärtlindring. Däremot kan patienten få ont 6-24 timmar efter behandlingen. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Om så sker är det bara positivt för då vet vi att patienten reagerar på behandlingen.

Beroende på hur djupt man behandlar, hur stort område man behandlar samt vävnadens karaktär tar en behandling normalt 5-20 min per område.

Kroniska besvär kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador. I början är det klokt att behandla med tätare intervall för att sedan glesa ut behandlingstillfällena när läkningen börjar komma igång. Antalet behandlingar är beroende av skadans karaktär och patientens mottaglighet, men normalt brukar man se någon form av resultat efter mellan en och fem behandlingstillfällen, beroende på om problemen är akuta eller av kronisk karaktär. Man ska inte låta sig luras av att djuret upplevs som smärtfritt. Följ alltid terapeutens råd om behandlingsintervall för ett gott slutresultat. Det är olika från skada till skada.

Det går bra att kombinera laserterapi med mediciner. Dock rekommenderar man att vänta med laserbehandling i 14 dagar om man sprutat kortison lokalt i kroppen. När det gäller exempelvis ryggbesvär är det snarare positivt att kombinera medicin och laser då man med laserljuset ofta kommer åt att smärtlindra direkt där smärtan är.

Vi använder oss av en Klass 4 laser. Vi har valt en MLS (Multiwave Locked System) laser utvecklad av ASAlaser för att kombinationen av två laserkällor med olika våglängder är oslagbar och används både inom human- och veterinärmedicin idag.

Laser är en forkortning av Light Amplification by Stimulated Emmision of Radiation. Den första lasern utvecklades 1960 och 1963 kom den första medicinska rapporten om att en viss typ av ljus har effekter på levande vävnad. Det dröjde dock till 70-talet innan laser framgångsrikt började användas inom humanmedicinen inom kirurgi och senare även terapeutiskt syfte. Idag är laser en av de vanligaste teknikerna inom fysioterapi. Laserterapi nyttjar ett ytterst rent ljus för att förstärka den naturliga läkningsprocessen. Ljusenergin interagerar med specifika molekyler och resulterar i ett flertal biologiska effekter. Dessa biologiska effekter är relaterade till laserljuskällans egenskaper och behandlingsparametrar såsom våglängd, frekvens och effekt.BEHANDLING MED LASER PÅ HUND
Smärta

Smärta är ett av de vanligaste tillstånden man behandlar med laser. Att laserbehandla smärtor ger ofta ett mycket gott resultat och man ser många gånger autonoma reaktioner som tuggning, gäspning och ljud från matsmältningssystemet eller suckar, avslappnade små fisar och behagligt knorrande och smackande. Smärta är en finurlig skyddsmekanism som varnar hjärnan när det är fara för vävnadsskada. När speciella receptorer i nervändarna stimuleras uppstår smärta. Signalerna sänds till hjärnan som uppfattar dem som smärta. Vid kortvarig akut smärta dämpas smärtupplevelsen om smärtsignalerna är många. Detta gör att smärtan inte känns lika mycket. Vid långvarig smärta sker det motsatta. Smärta som pågått under tre månader gör nervcellerna känsligare. Nervceller som normalt sett inte leder smärta kan börja göra det. Det behövs mindre och mindre stimulans för att sända smärtsignaler och till slut kan vanlig beröring ge smärta. Fortsätter man att ignorera smärtsignalerna blir den på sikt kronisk och svårare att lokalisera.

Hur fungerar laser vid smärta

I ryggmärgens övre del finns det som en port som bestämmer vilka och hur många smärtsignaler som får släppas in på sin vidare färd mot hjärnan. Är porten öppen blir smärtupplevelsen stark. Är porten stängd blir smärtan liten eller uteblir helt. Det som avgör om porten står på glänt eller vid gavel är så kallade endorfiner. Små mängder endorfiner håller porten öppen medan större mängder håller porten stängd. Laserbehandling påverkar endorfinproduktionen i kroppen och är därför effektiv vid behandling av smärttillstånd. Med laser får du en smärtlindrande och lugnande effekt och ett ökat välbefinnande.

Resultat vid behandling med medicinsk laser

Olika individer reagerar olika på behandlingen. Som regel kan man förvänta sig en förbättring inom 2-5 behandlingar beroende av typ och omfattning på skadan/sjukdomen. Vid vissa fall krävs fler behandlingar för resultat. Ca 10% av patienterna reagerar inte alls och då får man konstatera att laser inte är rätt metod att lösa den typen av problem.

Det finns studier på människa som visar att 75-90% svarar mycket bra vid smärtor i rygg, nacke, vissa leder, vid reumatiska problem, idrottsskador, förlamningar, inflammationer i nerver, vårtor och inre och yttre sår. Vid behandling med laser kan man bli väldigt avslappnad och trött alternativt få massor av energi.

Det är viktigt att tänka på att hålla hunden stilla även om den är energifylld så att kroppen får ro att läka. Det är normalt om hunden får ökad smärta i 6-24 timmar efter en behandling eftersom laserljuset sätter igång en läkningsprocess i vävnaden. Detta är speciellt vanligt vid kroniska problem då det kan bli värre innan det blir bättre. Smärtan är som regel borta 1-2 dagar efter laserbehandlingen.

Källa: Line T Østerhagen, Nordisk Heste- og Hundeterapiskole

Vi hjälper dig att hitta en lösning som passar just er

Enstaka laserbehandlingar vid skada eller löpande friskvård. Eftersom alla fall är olika behövs flexibilitet i utbudet. Enklare besvär som tex hotspots behöver oftast bara enstaka behandlingar medan senskador som för övrigt är en mycket tacksam skada att nyttja laser till kräver fler behandlingstillfällen över längre tid.

Kontakta oss på info@anatom.nu för aktuella priser på enstaka behandlingar, 5-kort eller 10-kort. Välkomna!

INTRESSERAD AV LASER?

Kontakta oss

E-postinfo@anatom.nu