Om ANATOM laserbehandlingar

Om laserbehandling

Jag erbjuder behandling med laser som är en väldokumenterad, riskfri och smärtfri behandlingsmetod för bland annat artros, muskel- och senskador samt sårbehandling. Medicinsk laser stimulerar celler att självläka samt kroppens eget immunförsvar, laserbehandling effektiviserar och förkortar rehabiliteringen för din hund eller häst.

Jag är diplomerad laserterapeut utbildad hos ReDog och Nordisk Heste- och Hundeterapiskole.

Hos mig kan du få hjälp att rehabilitera din hund efter operation eller skada med hjälp av MLS laserterapi. Innan rehabiliteringen börjar bör ni träffa en veterinär eller hundfysioterapeut för utredning av skada/sjukdom. Vi gör sedan tillsammans upp en behandlingsplan. De flesta försäkringsbolag ersätter laser efter remiss från behandlande veterinär. Kontakta ditt försäkringsbolag vad som gäller för just ert fall.

Kom till mig om du vill underhållsbehandla en hund med en gammal känd skada eller om du vill påskynda läkningen av till exempel en sårskada för att få minimal ärrbildning. Laser kan även användas som förebyggande behandling för hårt arbetande hundar och göra att de kan ligga på hög prestationsnivå längre och risken för återkommande skador reduceras kraftigt. Äldre hundar blir smärtfria, återfår sin rörlighet och livskvalitet.

Den stora nyttan med laser upplever jag, är smärtlindring, inflammationshämmande och kortare återhämtning vid skada. Medicinsk laser påverkar kroppens eget immunförsvar och stimulerar celler att självläka. Den laser jag använder kombinerar två olika våglängder av ljus vilket ger en snabbare anti-inflammatorisk och anti-ödemisk effekt, kraftfullare smärtstillande effekt. Alla akuta tillstånd bör alltid utredas av veterinär!

Behandling med laser är effektivt mot bl.a:
- Smärtor och inflammationer (akut/kronisk)
- Muskelspänningar
- Triggerpunkter
- Skador på leder, senor, ligament
- Muskelskador
- Ryggont/nacksmärta (spondylos, diskbråck)
- Nersvmärtor
- Svullnader (ödem)
- Sår (hot spot, furunkler mm)
- Artrit
- Artros
- Öroninflammationer
- Blodöra
- Analsäcksinflammation
- Tandköttsproblem
- Ärrbildning
- Stimulering av immunförsvaret

Laserbehandling (ca 30 min)
1 behandling - 390 kr

Bokning & priser

Kontakta oss för tidsbokning
info@anatom.nu

Laserbehandling (ca 30 min)
1 behandling - 390 kr

Laserbehandling ger

Kort behandlingstid
Anti-inflammatorisk effekt
Förkortar rehabiliteringstiden
Främjar läkning
Minskar smärta
Reducerar svullnad
Stimulerar cellfunktionen

Frågor & Svar

Finns det några risker med laser?
Nej. Laser är en trygg, säker och bra behandlingsmetod. Det är en väldokumenterad och enkel behandlingsform. Behandlingen består av att cellerna stimuleras av ljusvågor.

Gör det ont?
Nej, laser gör inte ont. Det har tvärt om en avslappnande effekt som skänker välbehag. Laser ger oftast omedelbar smärtlindring. Däremot kan patienten få ont 6-14 timmar efter behandlingen. Om så sker är det bara positivt för då vet vi att patienten reagerar på behandlingen.

Hur lång tid tar en behandling?
Beroende på hur djupt man behandlar, hur stort område man behandlar samt vävnadens karaktär tar en behandling mellan 5-30 min.

Hur ofta behöver man behandla?
Kroniska besvär kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador. I början är det klokt att behandla med tätare intervall för att sedan glesa ut behandlingstillfällena när läkningen börjar komma igång. Antalet behandlingar är beroende av skadans karaktär och patientens mottaglighet. Exempelvis hindrar stress läkningsprocessen. Man brukar i regel se någon form av resultat på 1-15 behandlingstillfällen beroende på om problemen är akuta eller av kronisk karaktär. Kroniska skador kan behöva underhållsbehandlas med jämna mellanrum även framöver.

Kan man kombinera laser med mediciner?
Det går bra att kombinera laserterapi med mediciner. Dock rekommenderar man att vänta med laserbehandling i 14 dagar om man sprutat kortison lokalt i kroppen. När det gäller exempelvis ryggbesvär är det snarare positivt att kombinera medicin och laser då man med laserljuset ofta kommer åt att smärtlindra direkt där smärtan är.